Projekt: Laagri, Hoiu tn 6 tootmishoone juurdeehituse projekteerimine

Tellija: OÜ LOOB Projekt

Konstruktiivse projekti koostamine eel- ja põhiprojekti mahus.