Projekt: Kohtla-Järve lastemänguväljakute projekteerimine

Tellija: Kohtla-Järve Linnavalitsus

Projekti eriosaga teostati Kohtla-Järvel Põhja allee 24b, Sinivoore 7a ning Sõpruse 7a planeeritud peremänguväljakute valgustus ja videovalve. Projekteeriti maakaablit, pargivalgusteid, valvekaameraid.