Projekt: Luige aleviku tänavate tänavavalgustuse tööprojekt

Tellija: Kiili Vallavalitsus

Tänavate valgustamiseks projekteeriti Luige alevikus Vambola, Lehola ja Tasuja tänavatele ökonoomsed LED-valgustid, mis on värelusvabad, kergesti puhastatavad, teenindatavad, roostevabad ja keskkonnale vastavad. Valgustuslahendus projekteeriti selliselt, et see ei häiriks valgusreostusega.