Projekt: Sadala aleviku teedele tänavavalgustuse projekteerimine

Tellija: Torma Vallavalitsus/Jõgeva Vallavalitsus

Põhiprojektiga lahendati Sadala alevikus kergliiklusteede ja tänavate valgustus.