Projekt: Sillamäel kaubanduskeskuse elektrivarustuse projekteerimine

Tellija: OÜ VKG Elektrivõrgud

Projekteerisime Maxima kaubanduskeskusele alajaama, keskpinge maakaabelliini sõlmalajaamast kuni projekteeritud alajaamani, telemehhaniseerisime projekteeritud komplektalajaama, samuti madalpingeliini, transiitkilbid ja liitumiskilbid.