• Kaugkütte
    projekteerimine

About the service

Pakume kaugküttetorustike projekteerimist, rahastustaotluste koostamist ja investeeringuprojektide elluviimist. Tuginedes oma teiste valdkondade oskustele sisaldab meie kaugküttetorustike projekt väga heal tasemel muude torustike ja teede-katendite lahendusi. Seotud teenuseks on kaugküttetorustike omanikujärelevalve.

Meie võtmeteenused on:

  • kaugküttetorustike dimensioneerimine
  • kaugküttetorustike projekteerimine

Contact person

JANNO ERM

valdkonnajuht
Mobiil: +372 5291 980

janno.erm@keskkonnaprojekt.ee

SEND E-MAIL

References

Kadrioru võrgupiirkonna kaugkütte soojustrasside projekteerimistööd

Projektiga lahendati Tallinnas, Kadrioru pargi territooriumil ning Vabariigi Presidendi Kantselei roosiaias asuva soojustorustiku rekonstrueerimine.

Learn more »

Kaugkütte ja –jahutuse torustikud Tartu linnas

Kiire ja kvaliteetse projekteerimis-teenuse pakkumine AS-ile Fortum Tartu on võimaldanud meil projekteerida arvestatavas koguses Tartu linna kaugküttetorustikke. Hea koostöö on lisanud portfelli ka jahutustorustike projekteerimisi.

Learn more »

Kaugküttetorustikud Paldiski linnas

Projektiga lahendati Paldiski linna kortermajade ning ärihoonete piirkonnas asunud amortiseerunud soojustorustiku rekonstrueerimine.

Learn more »

Põlva kaugkütte jaotus-torustiku renoveerimise projekteerimine

Koostatud projektlahendusega rekonstrueeriti Põlva linnas orienteeruvalt 1,6 km amortiseerunud soojusvõrke nii linna peatänaval kui ka eramajade piirkonnas.

Learn more »

Rakvere tänavate soojustorustiku projekteerimistööd

Koostatud torustike tööprojekti ning ajutise liikluskorralduse projektiga lahendati amortiseerunud soojusvõrgu rekonstrueerimine Rakvere linna erinevates piirkondades.

Learn more »

Viiratsi soojusvõrgu rekonstrueerimise projekteerimine

Projektiga lahendati uute, eelisoleeritud soojustorustike rajamine Viiratsi alevikus, et rekonstrueerida olemasolev amortiseerunud soojusvõrk.

Learn more »

Võhma linna soojatrasside projekteerimistööd

Projektiga rekonstrueeriti osa Võhma linna amortiseerunud jaotustorustikust ning ca 5 tarbija liitumistorustikud. Tehnilised lahendused tuli leida ka uute elektri- ning sidekaablite rajamiseks.

Learn more »