Projekt: Järva-Jaani kaugküttetorustikud

Hetkel veel töös, aga veebruariks peaks projektdokumentatsioon valmis olema.