Projekt: KAUGKÜTTE ja –jahutuse TORUSTIKUD TARTU LINNAS

Kiire ja kvaliteetse projekteerimisteenuse pakkumine aktsiaseltsile Fortum Tartu on võimaldanud meil iga-aastaselt projekteerida arvestatav kogus Tartu linna kaugküttetorustikke. Hea koostöö Eesti innovatiivseima kaugkütte-ettevõttega on lisanud meie portfelli ka jahutustorustike projekteerimisi.

Viimase näiteks on jahutustorustiku projekteerimine marsruudil Kesklinna Külmajaam –Ülikooli õppehoone Narva maanteel.