Projekt: Kaugkütte ja –jahutuse torustikud Tartu linnas

Pakkudes kiiret ning kvaliteetset projekteerimisteenust koostame iga-aastaselt kümneid erinevaid projektlahendusi AS Fortum Tartu tellimusel. Projektlahendustega seotud väljakutsed varieeruvad igapäevaselt, sarnaselt töödele endile – alates paarikümne meetri pikkustest eramajade liitumistorustikest kuni kilomeetritesse ulatuvate magistraaltorustikeni.

Hea koostöö Eesti innovatiivseima kaugkütte-ettevõttega on lisanud meie portfelli ka jahutustorustike projektlahendusi ning tehniliselt keerukaid puurimistöid nii Emajõe kui ka raudteede alla.