Projekt: Kaugkütte torustikud Tartu linnas

Kümned lühemad ja pikemad torujupid on Tartu linnas ära projekteeritud. Näidiseks sobib Põllu tänava torustik, kus kogupikkuseks kujunes 700 meetrit. Tundub, et koostöö tellijaga sujub ja meiega ollakse rahul. Seega hinne rahuldav.