Projekt: Kaugküttetorustikud Paldiski linnas

Tellija: SW Energia OÜ

Projektiga lahendati Paldiski linna kortermajade ning ärihoonete piirkonnas asunud amortiseerunud soojustorustiku rekonstrueerimine. Projekti mahus planeeriti enam kui 4 km pikkune uus, eelisoleeritud torudest soojusvõrk ning rekonstrueeriti ca 35 tarbija liitumised soojusvõrguga.