Projekt: KAUGKÜTTETORUSTIKUD VÕRUS

Luha tn magistraali rekonstrueerimise tööprojekt, Põllu 12liitumistorustiku ehituse tööprojekt ja Kreutzwaldi 59c liitumistorustiku ehituse tööprojekt valmisid Danpower Eesti aktsiaseltsiga sõlmitud lepingu raames. Tellija meiega rahul.