Projekt: Põlva kaugkütte jaotus-torustiku renoveerimise projekteerimine

Tellija: AS Põlva Soojus

Koostatud projektlahendusega rekonstrueeriti Põlva linnas orienteeruvalt 1,6 km amortiseerunud soojusvõrke nii linna peatänaval kui ka eramajade piirkonnas. Töö mahus koostati tehnilised lahendused nii magistraaltorustiku puurimiseks linna läbiva Orajõe põhja alla ehk enam kui 5 m sügavusele jõe kallastest, kui ka 3 m kõrguse tugimüüri rajamiseks.