Projekt: Rakvere tänavate soojustorustiku projekteerimistööd

Tellija: AS Rakvere Soojus

Koostatud torustike tööprojekti ning ajutise liikluskorralduse projektiga lahendati amortiseerunud soojusvõrgu rekonstrueerimine Rakvere linna erinevates piirkondades. Uue, eelisoleeritud võrgu pikkuseks kujunes ligikaudu 1200 m ning töödega rekonstrueeriti ca 10 tarbija liitumised olemasoleva võrguga.