Projekt: Viiratsi soojusvõrgu rekonstrueerimise projekteerimine

Tellija: Adven Eesti AS

Projektiga lahendati uute, eelisoleeritud soojustorustike rajamine Viiratsi alevikus, et rekonstrueerida olemasolev amortiseerunud soojusvõrk. Tööga rekonstrueeriti ca 10 tarbija liitumised olemasoleva soojusvõrguga. Projektlahenduse kogupikkuseks kujunes ligikaudu 685 m.