Projekt: Võhma linna soojatrasside projekteerimistööd

Tellija: Võhma ELKO AS

Projektiga rekonstrueeriti osa Võhma linna amortiseerunud jaotustorustikust ning ca 5 tarbija liitumistorustikud. Lisaks soojustorustiku projektlahenduse väljatöötamisele tuli projektiga leida tehnilised lahendused ka uute elektri- ning sidekaablite rajamiseks. Projekteeritud torustiku pikkuseks kujunes orienteeruvalt 730 m ning sellest ligikaudu 35 m kinnisel meetodil.