Projekt: Kilingi-Nõmme ÜVK torustike projekteerimistööd

Tellija: Wesico Project OÜ

Koostasime Kilingi-Nõmme linna vee- ja reoveekanalisatsioonitorustike tööprojekti.
Kogu projekti maht: 13252 m veetorustikku, 11039 m reoveekanalisatsioonitorustikku, 2867 m survekanalisatsioonitorustikku, 26 tuletõrjehüdranti.