Projekt: Pärnu sademevee strateegia aastani 2026

Tellija: Pärnu Linnavalitsus

Pärnu on meie hea partner, kellega aeg-ajalt tülitseme ja siis jälle sõbruneme. Seekord valmis suurem töö – koostasime Pärnu linna sademevee arendamise strateegia ja tegevuskava aastani 2026. Tegevuskava eesmärk on luua terviklik sademevee käsitlus Pärnu linnas ja sellest lähtuvalt välja töötada põhimõtted ja keskkonda sobivad lahendused ning erinevate haldusalade, omanike ja arendajate vastutus, et oleks võimalikult vähem linnaelanikele ja linnale tekitatud kahjustusi.