Projekt: Narva veetöötlusjaama omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus

Narva linna veepuhastusjaama projekteerimis-ehitustööde eesmärgiks oli teostada veepuhastusjaama rekonstrueerimine selliselt, et narvalased saaksid tarbida nõuetele vastavat, kvaliteetset, joogikõlbulikku ja inimtervisele ohutut joogivett. Eesmärgi saavutamiseks rekonstrueeriti ja viidi vastavusse kaasaja tehniliste ja tehnoloogiliste nõuetega Mustajõe veehaare ning ehitati uus Narva veepuhastusjaam. Veetöötlusjaama võimsuseks 20500 m3 puhastatud vett ööpäevas.