Projekt: Piusa kordoni omanikujärelevalve teenus

Piusa kordoni ehituse käigus rajati lisaks peahoonele autode varjualune, Kenneli hoone kümnele koerale, reoveepuhasti ning rekonstrueeriti veetöötlusjaam. Vabaaja veetmiseks rajati õue võrk- ja korvpalli väljakud, lisaks paigaldati ka kasvuhooned. Peahoones on ca 100 voodikohta, kontoriruumid, garaaž, arestikambrid, jõusaal ning suurköök. Hoone küte on lahendatud kolme erineva energiaallikaga. Põhiosas köetakse hoonet õhk-vesi soojuspumpadega, täiendavat võimusust annavad päikesepaneelid ning varuküttena ja tippude kattes on vedelkütte katel. Jahutuse süsteeme on samuti kolm. UPS ruumi jahutuseks kasutatakse õhk-õhk tüüpi soojuspumpa. Serveriruumi ja hoone jahutamiseks on eraldi süsteemid, mõlemad süsteemid töötavad õhk-vesi soojuspumba põhimõttel. Hoone lõunaküljel on passivseks jahutuseks kasutatud akende ees olevaid kaldlamelle. Kogu hoone maapealne osa on soojustatud SPU soojustusega. Arhitektuurseks eripäraks on see, et fassaadi katteks kasutatakse katusekivi.