Projekt: Siimani biometaanijaama FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus

Tellija: Biometaan OÜ

Esimesena Baltikumis toodab Biometaan OÜ Viljandimaal kuni 1,5 miljonit normaalkuupmeetrit biometaani. Euroopa kaasaegsem biometaanijaam asub Põhja-Sakala vallas Koksvere külas 1700 lüpsilehmaga Mangeni farmi vahetus naabruses. Normaalkuupmeetris biometaanis on ligilähedaselt sama palju energiat kui 1 liitris vedelkütuses. Energia allikaks on metaan (CH4), mis on samaväärne kütus maagaasiga. Kõo vallas Koksvere külas toodetava biometaani tooraineks on Mangeni ja Õnne farmi lüpsilehmade läga, silo ja sõnnik. Ühes aastas kasutatakse ära 81 000 tonni läga, 5000 tonni tahesõnnikut ja 5000 tonni silo.

Biometaanijaama kuuluvasse kompleksi kuulub hakkekatlamaja ja silohoidla, silo ja läga sisestamise seadmed, 2 kääritit, biogaasi puhastusseadmed , tankla, surubiometaani balloonide varjualune, juhtimishoone, pumpla, soojustatud garaaž ja kääritusjäägi separeerimise punkt.

Allikas: http://k-agro.ee/biometaani-tootmine/