Projekt: Alatskivi aleviku tehnoloogilise projekti koostamine

Tellija: AS Emajõe Veevärk

Projekti eesmärgiks oli rekonstrueerida Alatskivi aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning liita seni ühiskanalisatsioonita kinnistud ühise süsteemiga.