Projekt: Kambja aleviku kortermaja piirkonna tehnoloogilise projekti koostamine

Tellija: AS Emajõe Veevärk

Projekti eesmärgiks oli rekonstrueerida Kambja aleviku kortermajade piirkonna ühisveevarustus ja –kanalisatsioon. Tehnoloogiline projekt käsitles Kambja aleviku lühiajalisse investeeringuprogrammi kuuluvat kortermajade piirkonda.