Projekt: Kantküla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide tehnoloogilise projekti koostamine

Tellija: OÜ Torma Soojus

Projekti eesmärgiks on lahendada Kantküla küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine tervikuna. Oluline oli rajada elanikele uus puurkaev ning täiendavad investeeringud reoveepuhastile.