Projekt: Tabivere aleviku üle raudtee piirkonna tehnoloogilise projekti kaasajastamine

Tellija: AS Emajõe Veevärk

Projekti eesmärgiks oli lahendada Tabivere aleviku üle raudtee piirkonna (Nurme tänava, Alevi tänava ja Veski piirkonna elamute) ühisveevarustus ja –kanalisatsioon. Pakkusime selleks kaks alternatiivi, arvestades nii ekspluatsiooni kui ka rajamismaksumustega.