Projekt: Valga linna ÜVK arendamise kava 2016-2028

Vähemalt kord nelja aasta jooksul tuleb omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava uuendada. Seekord ajakohastasime Valga linna oma.