• RAHASTUSTAOTLUSED
    TEOSTATAVUSUURINGUD
    ARENGUKAVAD

Teenusest

Arengukava, sellele järgnev teostatavusuuring ja lõpptarbijat enim huvitav edukas rahastustaotlus on iga kaasrahastatava investeeringu kolm loogilist etappi. Tänu tugevale insenertehnilisele meeskonnale arvestatakse juba arengukavade ja uuringute faasis sobivate ja optimaalsete tehniliste lahendustega.

Kontaktisik

REIMO ALAS

projektijuht
Mobiil: +372 5079 042

reimo.alas@keskkonnaprojekt.ee

SAADA E-MAIL

Alates 2008. aastast oleme aidanud klientidel peamiselt Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse Keskkonnaprogrammist taotleda toetusi rohkem kui 67 miljoni euro väärtuses. Rahastustaotlusi ja nendega seotud materjale, sh teostatavusuuringuid, arengukavasid, majandus- ja finantsanalüüse, oleme koostanud rohkem kui 60 asulale üle 30 omavalitsuses üle Eesti.

Veel kontakte

Tehtud tööd

blank_pilt

Emajõe ja Võhandu veemajandusprojekti lõpparuande koostamine (2010)

Projekt hõlmas kokku 28 omavalitsust ning selle abikõlblik kogumaksumus oli 65,3 miljonit eurot. Lisaks projekti füüsiliste ning finantsindikaatorite kokkuvõttele anti hinnang projektist välja jäänud, kuid vajalikest perspektiivsetest investeeringutest. Meie võimekust iseloomustav suuremahuline töö.

blank_pilt

Põltsamaa veemajandusprojekt (2008-2015)

Põltsamaa veemajandusprojekt hõlmab Põltsamaa linna ning selle lähiümbrust. Oleme koostanud projekti rahastustaotluse ning taotluse muudatused (viimane 2014). ÜF toetus on 5,8 miljonit eurot.

blank_pilt

Võnnu aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava (2013)

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava on eelduseks siseriiklike ja piiriüleste valdkondlike toetusrahade taotlemiseks ning saamiseks. Tavapärane arengukava koostamine.

blank_pilt

Võru valla veemajandusprojekt (2009-2013)

Olime projekti tegevustega seotud selle algusest (rahastustaotluse koostamisest) kuni lõpuni (projekti lõpparuande koostamiseni). ÜF toetus 5,4 miljonit eurot.