• RAHASTUSTAOTLUSED
    TEOSTATAVUSUURINGUD
    ARENGUKAVAD

    HANGETE KORRALDAMINE

Teenusest

Arengukava, sellele järgnev teostatavusuuring ja lõpptarbijat enim huvitav edukas rahastustaotlus on iga kaasrahastatava investeeringu kolm loogilist etappi. Tänu tugevale insenertehnilisele meeskonnale arvestatakse juba arengukavade ja uuringute faasis sobivate ja optimaalsete tehniliste lahendustega.

Hangete korraldamine on teenus, kus juriidika kohtub (ehitus)tehnikaga, see tähendab, et vaja on mõlemat oskust. Teenus ise ei ole mahukas, aga sellest võib sõltuda näiteks ehitusprojekti hilisem sujuv elluviimine. Asjad, teenused ja ehitustööd on erikujulised, aga saame hakkama põhimõtteliselt kõigega. Tuumaallveelaeva veel pole hankinud, aga katlamaju ja veetöötlusjaamu küll.

Kontaktisik

REIMO ALAS

projektijuht
Mobiil: +372 5079 042

reimo.alas@keskkonnaprojekt.ee

SAADA E-MAIL

Alates 2008. aastast oleme aidanud klientidel peamiselt Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse Keskkonnaprogrammist taotleda toetusi rohkem kui 67 miljoni euro väärtuses. Rahastustaotlusi ja nendega seotud materjale, sh teostatavusuuringuid, arengukavasid, majandus- ja finantsanalüüse, oleme koostanud rohkem kui 60 asulale üle 30 omavalitsuses üle Eesti.

Riigihangete seadus on meil selge, aga nõu on siis mõtet anda, kui seda kuulda võetakse. Asjade, teenuste ja tööde hankimisel tuleb väga palju ette standardolukordi, mida on lihtne lahendada kui on olemas kogemus.

Veel kontakte

Tehtud tööd

blank_pilt2

Kuremaa ENVEKO survepesuauto hankimine

Survepesuauto, nagu survepesuauto ikka. Koostöös tellijaga tulime mõttele sahk ka ette panna. Hankedokument- ja menetlus.

blank_pilt

Narva veetöötlusjaama projekteerimis-ehitustööde hange

Hankedokumendi koostamine koostöös erinevate spetsialistidega, hankemenetluse läbiviimine, vaidlustused ja lõpuks 21 MEUR suuruse hankelepingu sõlmimine. Ehitus hetkel täies hoos.

blank_pilt

Pärnu sademeveestrateegia aastani 2026

Pärnu on meil hea partner, kellega aeg-ajalt tülitseme ja siis jälle sõbruneme. Seekord valmimas suurem töö – Pärnu linna sademevee arendamise strateegia ja tegevuskava aastani 2026 koostamine. Tegevuskava eesmärk on luua terviklik sademevee käsitlus Pärnu linnas ja sellest lähtuvalt välja töötada põhimõtted ja keskkonda sobivad lahendused ning erinevate haldusalade, omanike ja arendajate vastutus, et oleks võimalikult vähem linnaelanikele ja linnale tekitatud kahjustusi

Loe lähemalt »

blank_pilt

Valga linna ÜVK arendamise kava 2016-2028

Vähemalt kord nelja aasta jooksul tuleb omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava uuendada. Seekord ajakohastasime Valga linna oma.

Loe lähemalt »