Projekt: Kohtla-Järve ristmike liikluse ümberkorraldamiseks lahenduse leidmine ja projekteerimine

Kohtla-Järve ristmike Järveküla tee – Kalevi ja Kalevi – Olevi tänavate liikluse ümberkorraldamiseks lahenduse leidmine ja projekteerimine

Tellija: Kohta-Järve Linnavalitsus

Projekteerimise eesmärgiks oli ristmike Järveküla tee – Kalevi ja Kalevi – Olevi tänavate liikluse ümberkorraldamiseks lahenduse leidmine ja projekteerimine. Endise Kalevi ja Olevi tänavate neljaharulise samatasandilise ristmiku asemele projekteeriti ringristmik ning bussitasku Kalevi bussipeatusele. Endise Outokumpu, Järveküla tee ning Kalevi tänavate kuueharulise samatasandilise ristmiku asemele projekteeriti ringristmik. Ühesuunaline Outokumpu tänav projekteeriti kahesuunaliseks (vastavate liiklusmärkide eemaldamise ja lisamisega). Outokumpu tänava äärde projekteeriti parkimiskohad.