Projekt: Vabaõhukooli tee (Kose tee – Rahvakooli tee) põhiprojekti koostamine

Tellija: Tallinna Kommunaalamet

Projekti eesmärgiks oli kõnni- ja kergliiklusteede rajamine Vabaõhukooli tee äärde, olemasoleva sõidutee korrastamine, haljastuse kavandamisega, sademevee ärajuhtimise tagamine ning tänavavalgustuse rekonstrueerimine. Projekteeritud Vabaõhukooli tee lõigu pikkus on 860 m.