• Terviklikud
    lahendused

  • Ühtne
    meeskond

  • Head
    tulemused

AJALUGU

Asutatud 2001. aastal, Eesti kapitalil põhinev ehitussektoris tegutsev konsultatsiooniettevõte. Alates ettevõtte loomisest kasutuses olnud logo muudeti 2014. aastal toimunud visuaalse identiteedi muutmise käigus.

ARENG

2008. aastal muudeti ettevõtte strateegiat, asuti agressiivsemalt turuosa suurendama ning ettevõtet arendama. Aastatel 2008-2015 on ettevõtte käive kasvanud keskmiselt 20% aastas, töötajaskond aga igal aastal kahekordistunud.

PERSONAL

Keskmine töötajate arv on koos käibenumbrite ja turuosa suurenemisega samuti suurenenud. Oleme otsinud ainult parimaid ja see on meil ka õnnestunud. Hea õhkkond loob hea töömeeleolu ja head tulemused - üks meie motodest.

OSKUSED

Ettevõte kasutab kvaliteedijuhtimissüsteemi alates 2007. aastast vastavalt ISO 9001 ja keskkonnakvaliteedi juhtimissüsteemi alates 2012. aastast vastavalt ISO 140001 standarditele.

Ettevõttel on tegevusluba teostamaks muinsuskaitselist järelevalvet ajaloo-, ehitis- ja tööstusmälestistel ning UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluvatele objektidel.

Lisaks on olemas riigisaladuse luba, mis võimaldab osutada teenuseid riiklikult tähtsatel objektidel.

Kontseptsioon

Tänapäeva spetsialiseerumisele suunduvas maailmas ei ole üksikisikul võimalik osutada kõrgetasemelist teenust. Iga kaabli peal on tee, iga tee all on toru.

Rajatised ja nende loomise või parendamisega seotud probleemid ja küsimused on keerukad ning vajavad erinevate erialaspetsialistide ühist mõttetegevust ning koostööd, mida on kaheldamatult parem organiseerida, kui nad asuvad ühes ruumis ehk ühes ettevõttes. Meie suund ei ole lõputu alltöövõtt ja kombineerimine vaid sünergia tekitamine tippspetsialistide koostööna.

Teisalt, fundamentaaloskused on suuresti universaalsed – kes oskab projekteerida, oskab ka teostada järelevalvet ja viia läbi uuringuid. Siin on meie teine põhimõte – olla universaalsed ning läbi ettevõttesisese tagasiside pakkuda tellijatele kõrgetasemelist oskusteavet algusest lõpuni.

Võtmeisikud

Aare Leis

juhatuse liige

Aivi Miilits

tehniline sekretär

Marek Uiboupin

valdkonnajuht, elekter

Janno Erm

valdkonnajuht, keskkonnarajatised

Reimo Alas

projektijuht