• Elektrivõrkude ja side
    projekteerimine

Teenusest

Koostame erinevaid projektlahendusi eskiislahendustest tööjoonisteni ning pakume terviklahendusi nii kinnistu kui terve linna mahus. Meie tellijateks on arendajad arenduspiirkondade projekteerimiseks, eratellijad kinnistute projekteerimiseks ning suurettevõtted ja kohalikud omavalitsused piirkondade suuremahuliste projektide koostamiseks.

Meie võtmeteenused on:

  • tänavavalgustuse projekteerimine (LED-ide baasil, sh platsid, parklad, teed)
  • kesk- ja madalpingeliinid
  • alajaamad
  • hoone siseelektripaigaldised (sh valve- ja tuletõrjesignalisatsioon, piksekaitsesüsteemid, läbipääsusüsteemid)
  • side projekteerimine

Kontaktisik

MAREK UIBOUPIN

valdkonnajuht
Mobiil: +372 5211 353

marek.uiboupin@keskkonnaprojekt.ee

SAADA E-MAIL

Meie tippspetsialistidel on laiapõhjalised teadmised ja kogemused elektrisüsteemide projekteerimisest. Ettevõttes töötavad A-pädevusega elektriinsenerid, kes on võimelised teostama ka järelevalvet ehitusobjektidel.

Veel kontakte

Tehtud tööd

Adavere tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekteerimine

Projekteerimisel nähti ette olemasolevate tänavavalgustite rekonstrueerime kogu mahus, st paigaldades uued postid, maakaabli, valgustid, automaatika jne.

Loe lähemalt »

Elektrilevi raamleping

Mitmeaastane raamleping, mille käigus projekteeriti üleriigiliselt üle tuhande erineva elektrivõrkude objekti. Objektideks kõikvõimalikud madal- ja keskpinge, st kuni 20 kV, alajaamade ja liinide rekonstrueerimis- ja ehitusprojektid.

Loe lähemalt »

Jõhvi Hariduslinnaku avaliku ruumi tehnovõrkude projekteerimine

Tellija eesmärgiks oli eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega rajada Hariduslinnaku avaliku ruumi objektid: promenaadi pikendus ning multifunktsionaalne staadion.

Loe lähemalt »

Jõhvi linna tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Oleme jõudnud etappi, kus põhirõhk tänavavalgustussüsteemide projekteerimisel on energiasäästul. Antud lahendiks on meil LED-valguslahenduste projekteerimine.

Loe lähemalt »

Kohtla-Järve lastemänguväljakute projekteerimine

Projekti eriosaga teostati kolme Kohtla-Järvele planeeritud peremänguväljaku valgustus ja videovalve. Projekteeriti maakaablit, pargivalgusteid, valvekaameraid.

Loe lähemalt »

Luige aleviku tänavate tänavavalgustuse tööprojekt

Tänavate valgustamiseks projekteeriti ökonoomsed LED-valgustid, mis on värelusvabad, kergesti puhastatavad, teenindatavad, roostevabad ja keskkonnale vastavad.

Loe lähemalt »

Sadala aleviku teedele tänavavalgustuse projekteerimine

Põhiprojektiga lahendati Sadala alevikus kergliiklustee ja tänava valgustus.

Loe lähemalt »

Sillamäel kaubanduskeskuse elektrivarustuse projekteerimine

Projekteerisime Maxima kaubanduskeskusele komplektalajaama, kesk- ja madalpingeliinid, transiitkilbid ja liitumiskilbid.

Loe lähemalt »