• Keskkonnarajatiste
    projekteerimine

Teenusest

Koostame erinevaid projektlahendusi eskiislahendustest tööjoonisteni ning pakume terviklahendusi nii kinnistu kui terve linna mahus. Meie tellijateks on arendajad arenduspiirkondade projekteerimiseks, eratellijad kinnistute projekteerimiseks ning suurettevõtted ja kohalikud omavalitsused piirkondade suuremahuliste projektide koostamiseks.

Meie võtmeteenused on:

  • torustike projekteerimine (sh hüdraulilised arvutused ja modelleerimine)
  • reoveepuhastite ja veetöötlusjaamade projekteerimine (sh tehnoloogiline ja arhitektuurne lahendus)
  • puhastite ja puurkaevude projekteerimine
  • kuivenduste, kraavide, tiikide ja järvede projekteerimine
  • drenaaži ja maaparandussüsteemide projekteerimine

Kontaktisik

JANNO ERM

valdkonnajuht
Mobiil: +372 5291 980

janno.erm@keskkonnaprojekt.ee

SAADA E-MAIL

Meie meeskond koosneb kogenud oma ala spetsialistidest, kellel on suurepärased teadmised ning rahvusvahelised kogemused torustike ja keskkonnarajatiste projekteerimisel. Kahtlemata on meil Eesti parim oskusteave torustike valdkonnas. Väga head ja tugevat teenust pakume ka torustike omanikujärelevalves.

Veel kontakte

Tehtud tööd

Imavere Saeveski sademeveesüsteemi korrastamine

Projekti eesmärgiks oli Imavere vallas Stora Enso Eesti AS-ile kuuluva Imavere Saeveski platside sademeveekanalisatsiooni lahenduse tööprojekti koostamine.

Loe lähemalt »

Jõhvi Hariduslinnaku avaliku ruumi tehnovõrkude projekteerimine

Tellija eesmärgiks oli eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega rajada Hariduslinnaku avaliku ruumi objektid: promenaadi pikendus ning multifunktsionaalne staadion.

Loe lähemalt »

Kilingi-Nõmme ÜVK torustike projekteerimistööd

Koostasime Kilingi-Nõmme linna vee- ja reoveekanalisatsioonitorustike tööprojekti.

Loe lähemalt »

Paide linna sademeveetrasside uuring

Sademevee mudelis leiti lahendus kogu linnale nii, et süsteemid toimiksid ja kõvakattega pindadelt saaks sademevesi juhitud kraavidesse-jõgedesse.

Loe lähemalt »

Pärnu sademevee strateegia aastani 2026

Koostasime Pärnu linna sademevee arendamise strateegia ja tegevuskava aastani 2026. Tegevuskava eesmärk on luua terviklik sademevee käsitlus ja sellest lähtuvalt välja töötada põhimõtted ja keskkonda sobivad lahendused.

Loe lähemalt »

Põlva keskväljak

Üks paljudest väljakutest, millega oleme projekteerimise kaudu seotud. Tegime nii eel- kui ka tööprojekti. Kaasasime töösse kõik oma valdkonnad ning lisaks tellijale tuli töötada koos viimase palgatud planeerijate ja arhitektidega – kõik see kokku oli üks suur projektijuhtimine.

Loe lähemalt »

Saarde küla veesüsteemide projekteerimistööd

Koostasime Pärnumaal Saarde külas vee- ja reoveekanalisatsioonitorustike tööprojekti.

Loe lähemalt »

Valga keskväljak

Idee ja arhitektuurse osa on koostanud FRANCHI+ASSOCIATI Itaaliast, meie osaks on insenertehnilised rajatised ehk torud, tänavad, valgustus ja kõik muu, mis sellega kokku käib.

Loe lähemalt »