• Omanikujärelevalve

    FIDIC Inseneri teenused

About the service

Meie kõrge kvalifikatsiooni ja suurte kogemustega insenerid teavad lahendusi ja selgitusi paljudele küsimustele, millele tellijad ehitutööde eel ja ajal vastuseid otsivad.
Meie üheks tugevamaks valdkonnaks on omanikujärelevalve koos lepingute administreerimisega, mille üheks erikujuks on FIDIC Inseneri teenus.
Meie portfellis on palju erineva raskusastmega infrastruktuuri- ja üldehitusobjekte, samuti muinsuskaitselisi ja riigisaladuse luba nõudvaid hooneid. Suudame tellijaid nõustada ka keskkonnarajatiste ehitus- ja renoveerimistöödel, näiteks prügilad, vesiehitised ja jääkreostuse objektid, rääkimata vee- ja kanalisatsioonirajatistest.

Contact person

URMAS LOMBIOTS

valdkonnajuht
Mobiil: +372 5090 762

urmas.lombiots@keskkonnaprojekt.ee

SEND E-MAIL

Tellija konsulteerimisel ei piisa ainult insenertehnilistest teadmistest vaid tuleb olla tasemel ka suhtlemispsühholoogias, seadusandluse tundmises ning päevapoliitikas. Tihtipeale teeme rohkem, kui leping nõuab, aga paraku on üheks meile oluliseks väärtuseks ka hea läbisaamine inimestega.

More contacts

References

Eesti Maanteemuuseumi ekspositsioonihalli ja näitusehoone omanikujärelevalve

Omanikujärelevalve teenus Varbusel asuva Eesti Maanteemuuseumi Ekspositsioonihalli rekonstrueerimisele ja näitusehoone ehitustöödele.

Learn more »

IT-agentuuri peahoone omanikujärelevalve teostamine

Omanikujärelevalve teenus Euroopa Liidu IT-agentuuri uue peahoone terviklahendusele aadressil Vesilennuki 5, Tallinn.

Learn more »

Mustvee ÜVK I etapi ehitusjärelevalve ja inseneri teenuse osutamine

Ehitustööde käigus rekonstrueeriti ja rajati Mustvee linna ca 3,65 km veetorustikku ja ca 4,75 km kanalisatsioonitorustikku.

Learn more »

Siimani biometaanijaama FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus

Biometaan OÜ arendab Siimani biometaanijaama Kõo vallas, Mangeni farmi kõrval, Koksveres, Viljandimaal.

Learn more »

Tallinn, Lubja tn. 4 Kohtuhoone ehitustööde omanikujärelevalve

Omanikujärelevalve teenus hoonekompleksile koos juurdepääsuteede jm taristuga aadressil Lubja 4, Tallinn.

Learn more »

Tartus asuva jääkreostuse likvideerimise omanikujärelevalve

Töö käigus teostati omaniku-järelevalvet Tartus Näituse tn 22b, 22c ja Vaksali tn 31 avastatud jääkreostuse likvideerimisel.

Learn more »