• Omanikujärelevalve

    FIDIC Inseneri teenused

Teenusest

Omanikujärelevalve koos lepingute administreerimisega, mille üheks erikujuks on FIDIC Inseneri teenus on meie üks tugevaimatest valdkondadest. Tellijate konsulteerimine erineva raskusastmega infrastruktuuri- ja üldehitusobjektidel on meil hästi välja tulnud. Muinsuskaitselisi ja riigisaladuse luba nõudvaid hooneid on meie portfellis mitmeid. Keskkonnarajatistest pakume teenust näiteks muuhulgas prügilate, vesiehitiste ja jääkreostuse objektidel, rääkimata vee- ja kanalisatsioonirajatistest.

Kontaktisik

URMAS LOMBIOTS

valdkonnajuht
Mobiil: +372 5090 762

urmas.lombiots@keskkonnaprojekt.ee

SAADA E-MAIL

Tellija konsulteerimisel ei piisa ainult insenertehnilistest teadmistest vaid tuleb olla tasemel ka suhtlemispsühholoogias, seadusandluse tundmises ning päevapoliitikas. Tihtipeale teeme rohkem, kui leping nõuab, aga paraku on üheks meile oluliseks väärtuseks ka hea läbisaamine inimestega.

Veel kontakte

Tehtud tööd

narva-vtj-6

Narva veetöötlusjaama omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus

Ränk leping, keeruline objekt ja nõudlik tellija. Järelevalve meeskond kuueliikmeline, nendest kolm meest kogu aeg objektil. Projekteerimise-ehituse aeg kolm aastat. Tulemus hea, vesi puhas ja vastab igati nõuetele. Veepuhastuse tehnoloogia täiuslikkusele väga lähedal, esindatud flotatsioon, liivafiltrid, osoneerimine, aktiivsöefiltrid, ultraviolett ning kloreerimine. Äramärkimist väärib betooni kvaliteet.

Loe lähemalt »

Piusa

Piusa kordoni omanikujärelevalve teenus

Tegu on ühe kaasaegsema julgeolekuhoonega, mis on oluline baas piirivalvurite kõrval ka piirivalve eriüksusele. Kordoni kompleksi kuulub peahoone, sõidukite varjualune ja koerte maja. Viimase puhul võib liialduseta öelda, et tegemist on ühe moodsaima kuudiga Eestis.

Loe lähemalt »

polva-ug-2

Põlva Ühisgümnaasiumi ehitustööde omanikujärelevalve teenus

Läbi suure valu ja veenmise suutsime osutuda edukaks omanikujärelevalve pakkujaks. Tasus vaeva, sest tellija sai meie poolt korraliku teenuse ja meie hea teenistuse. Töö kiidab tegijat – rõhukatse näitas väga häid tulemusi ning esimese arvestatava ja tõestatud näitajatega avaliku nullenergia hoone valmimisel oli meie osalus märkimisväärne.

Loe lähemalt »

rahvusarhiiv-nupp

Rahvusarhiivi hoone ehitustööde omanikujärelevalve teenus

Kaasaegne arhiivihoone, kus hoitakse Eesti ajalugu nii paberkandjatel kui digitaalselt. Mitmed erinevad süsteemid tagavad vajaliku sisekliima ja ohutu olemise nii digiarhiivile kui ka ürikutele suurtes arhiiviruumides.

Loe lähemalt »

rouge-vaatetorn-1

Rõuge Ööbikuoru vaatetorni omanikujärelevalve teenus

Vana mädanenud puutorni asemele projekteeriti ja ehitati korralik metallist vaatetorn. Omapärane igal juhul. Turistide vool katkematu.

Loe lähemalt »