• Rahastustaotlused ja uuringud

Teenusest

Rahastustaotlustele esitatavad nõuded erinevad, sõltuvalt vastavatest reeglitest, mis on konkreetsele taotlusele esitatud. Iga taotlus vajab üldjuhul mitmeid alusmaterjale ning eeltöid, millele tuginedes taotlust saab koostada. Sellisteks eeltöödeks võivad olla:

 • geoloogilised uuringud
 • geodeetilised uuringud
 • eskiis- või eelprojekt
 • finantsanalüüs
 • teostatavusuuring
 • arengukava
 • hankestrateegia
 • keskkonnamõjude hindamine

Vastavalt taotluse eripärale koostame selle ise või korraldame kõik vajalikud tegevused, mille tulemusena saab tellija vastava taotluse õigeaegselt ja korrektselt esitatud.

 

Rahastustaotlused, mille koostamisel saame Tellijale abiks olla:

 • Ühtekuuluvusfond
 • Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogramm
 • EAS
 • Muud analoogsed taotlused

Kontaktisik

REIMO ALAS

projektijuht
Mobiil: +372 5079 042

reimo.alas@keskkonnaprojekt.ee

SAADA E-MAIL

Alates 2008. aastast oleme aidanud klientidel peamiselt Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse Keskkonnaprogrammist taotleda toetusi rohkem kui 67 miljoni euro väärtuses. Rahastustaotlusi ja nendega seotud materjale, sh teostatavusuuringuid, arengukavasid, majandus- ja finantsanalüüse, oleme koostanud rohkem kui 60 asulale üle 30 omavalitsuses üle Eesti.

Veel kontakte

Tehtud tööd

Alatskivi aleviku tehnoloogilise projekti koostamine

Koostasime Alatskivi aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise tehnoloogilise projekti koos rahastamistaotluse esitamisega SA KIK’i Keskkonnaprogrammi 2017 I vooru.

Loe lähemalt »

Kambja aleviku kortermaja piirkonna tehnoloogilise projekti koostamine

Koostasime Kambja kortermajade piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise tehnoloogilise projekti koos rahastamistaotluse esitamisega SA KIK’i Keskkonnaprogrammi 2018 II vooru.

Loe lähemalt »

Kantküla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide tehnoloogilise projekti koostamine

Koostasime Kantküla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide, puurkaevpumpla ja reoveepuhasti renoveerimise tehnoloogilise projekti koos rahastamistaotluse esitamisega SA KIK’i Keskkonnaprogrammi.

Loe lähemalt »

Mehikoorma aleviku tehnoloogilise projekti koostamine

Koostasime Mehikoorma aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise tehnoloogilise projekti koos rahastamistaotluse esitamisega SA KIK’i Keskkonnaprogrammi 2018 II vooru.

Loe lähemalt »

Tabivere aleviku üle raudtee piirkonna tehnoloogilise projekti kaasajastamine

Uuendasime juba varem koostatud Tabivere aleviku üle raudtee piirkonna elamute ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise tehnoloogilist projekti.

Loe lähemalt »

Valga linna ÜVK arendamise kava 2016-2028

Vähemalt kord nelja aasta jooksul tuleb omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava uuendada. Seekord ajakohastasime Valga linna oma.

Loe lähemalt »