• Parimad

  lahendused

  projekteerimises

 • KOMPLEKSNE
  TELLIJA NÕUSTAMINE

  Lepingute administreerimisel ja
  omanikujärelvalvel

 • EHITUSJUHTIMINE

  Alternatiiv
  peatöövõtule

 • PIKAAJALINE KOGEMUS
  UURINGUTE TEOSTAMISEL

  Suur kogemus taotlemisel

Our services

Keskkonnarajatised

Muljetavaldav kogemus vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveerajatiste projekteerimises. Torustike modelleerimine ja hüdraulilised arvutused koos kaasaegsete arvutiprogrammidega võimaldavad kiiresti jõuda parimate lahendusteni.

Learn more »

Teed ja tänavad

Tänavate, haljasalade ning muu avaliku ruumi projekteerimisel lähtume põhimõttest, et teekond oleks mugav, ohutu ja meeldiv. Oma töös oleme loovad, motiveeritud ja avatud. Meie poolt pakutavad lahendused on hästi teostatavad ja kvaliteetsed.

Learn more »

Elektrivõrgud ja side

Pakume kõikide elektripaigaldise osade – alajaamade, madal- ja kesk-pingeliinide, hoonete tugev- ja nõrk-voolupaigaldiste, automaatika-süsteemide ning valgustussüsteemide projekteerimist ning pakume tervik-lahendusi nii kinnistu kui terve linna mahus.

Learn more »

Kaugküte

Pakume kaugküttetorustike projekteerimist, rahastustaotluste koostamist ja investeeringuprojektide elluviimist. Meie kaugküttetorustike projekt sisaldab väga heal tasemel muude torustike ja teede-katendite lahendusi. Seotud teenuseks on kaugküttetorustike omanikujärelevalve.

Learn more »

Ehituskonstruktsioonid

Oleme omandanud oskused projekteerida erinevaid raudbetoon-elemente ja -konstruktsioone. Teame, kuidas hästi ja loetavalt valmistada tootejooniseid monteeritavatele betoonelementidele.

Learn more »

Omanikujärelevalve

Komplekssed teenused erinevate spetsialistide koostöös tehniliselt keerulistel objektidel ning asjatundlik konsulteerimine erinõudeid vajavatel objektidel on olnud meie pikaajaline suund.

Learn more »

Ehitusjuhtimine

Alati ei ole vaja peatöövõtjat – oskusliku tegutsemise korral on võimalk tugineda konsultandi teadmistele ja oskustele ning kokkuvõttes võib hoone kerkida odavamalt ja kvaliteetsemalt.

Learn more »

Rahastustaotlused ja uuringud

Pakume erinevate Euroopa Liidu tõukefondide reeglistikele vastavate rahastustaotluste koostamist koos vajalike alamdokumentidega, nagu teostatavusuuringud ja arengukavad.

Learn more »

Meie kogemused aitavad leida lahendusi

Head ja tublid inimesed on võimelised leidma lahendusi ja looma väärtusi, mida vajavad meie tellijad ja laiemalt kogu ühiskond.
Just sellised meie töötajad ongi – pöörduge nende poole ja nad aitavad Teid!

Aare Leis
Tegevjuht, OÜ Keskkonnaprojekt

Our people

Vision

Reaalne elu on tervik, mis koosneb paljudest teemadest ja on loomulik, et ka ehitusvaldkonnas eksisteerivad kõrvuti mitmed allteemad, nagu näiteks vesi, kanalisatsioon, elekter, konstruktsioonid. Ei ole võimalik olla spetsialist igal alal, kuid igale alale on võimalik leida spetsialisti.

OÜ Keskkonnaprojekt pakub terviklikke lahendusi ja tegeleb tellija murega alustades ideest ja lõpetades tehnilise teostusega. Nii tagame tellijatele parima lahenduse ning mugavama ja operatiivsema suhtlemise.