• Parimad

  lahendused

  projekteerimises

 • KOMPLEKSNE
  TELLIJA NÕUSTAMINE

  Lepingute administreerimisel ja
  omanikujärelvalvel

 • EHITUSJUHTIMINE

  Alternatiiv
  peatöövõtule

 • PIKAAJALINE KOGEMUS
  UURINGUTE TEOSTAMISEL

  Suur kogemus taotlemisel,
  suurim kogemus hankimisel

Meie teenused

photo_fidic

Omanikujärelevalve, FIDIC Inseneri teenused

Kompleksed teenused erinevate spetsialistide koostöös tehniliselt keerulistel objektidel ning asjatundlik konsulteerimine erinõudeid vajavatel objektidel on olnud meie pikaajaline suund.

Loe lähemalt »
photo_ehitus

Ehitusjuhtimine, Kredex

Alati ei ole vaja peatöövõtjat – oskusliku tegutsemise korral on võimalk tugineda konsultandi teadmistele ja oskustele ning kokkuvõttes võib hoone kerkida odavamalt ja kvaliteetsemalt.

Loe lähemalt »
photo_teed

Teed, tänavad, haljasalad

Tänavate, haljasalade ning muu avaliku ruumi projekteerimisel lähtume põhimõttest, et teekond oleks mugav, ohutu ja meeldiv. Oma töös oleme loovad, motiveeritud ja avatud. Meie poolt pakutavad lahendused on hästi teostatavad ja kvaliteetsed.

Loe lähemalt »
photo_water

Keskkonnarajatised, torustikud, sademevesi

Muljetavaldav kogemus vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveerajatiste projekteerimises. Torustike modelleerimine ja hüdraulilised arvutused koos kaasaegsete arvutiprogrammidega võimaldavad kiiresti jõuda parimate lahendusteni.

Loe lähemalt »
161114-teenused-kaugkute

Kaugküte

Kaugküttetorustike projekteerimine, rahastustaotluste koostamine ja investeeringuprojektide elluviimine. Tuginedes oma teiste valdkondade oskustele sisaldab meie kaugküttetorustike projekt väga heal tasemel muude torustike ja ka teede-katendite lahendusi. Seotud teenuseks on kaugküttetorustike omanikujärelevalve. Kaugküttetorustikud on asulate infrastruktuuri osa...

Loe lähemalt »
photo_elekter

Elektrivõrgud, tänavavalgustus, side

Koduturul oleme üks suurimatest elektrivõrkude projekteerijatest, tõenduseks pikaajaline raamleping Elektrilevi OÜ poolt. Tänavavalgustuse projekteerimine LED-ide baasil, sisesüsteemid.

Loe lähemalt »
photo_rahastus

Rahastustaotlused, teostatavusuuringud, arengukavad, hangete korraldamine

Pakume erinevate Euroopa Liidu tõukefondide reeglistikele vastavate rahastustaotluste koostamist koos vajalike alamdokumentide, nagu teostatavusuuringud ja arengukavad, koostamisega. Teenuste hulka kuulub ka hangete korraldamine ning hankedokumentide koostamine.

Loe lähemalt »

Meie kogemused aitavad leida lahendusi

Head ja tublid inimesed on võimelised leidma lahendusi ja looma väärtusi, mida vajavad meie tellijad ja laiemalt kogu ühiskond.
Just sellised meie töötajad ongi – pöörduge nende poole ja nad aitavad Teid!

Aare Leis
Tegevjuht, OÜ Keskkonnaprojekt

Meie inimesed

Visioon

Reaalne elu on tervik, mis koosneb paljudest teemadest ja on loomulik, et ka ehitusvaldkonnas eksisteerivad kõrvuti mitmed allteemad, nagu näiteks vesi, kanalisatsioon, elekter, konstruktsioonid. Ei ole võimalik olla spetsialist igal alal kuid igale alale on võimalik leida spetsialisti. See on meie üks mõtetest.

OÜ Keskkonnaprojekt pakub juba täna terviklikke lahendusi ja tegeleb tellija murega alustades ideest ja lõpetades tehnilise teostusega. Kokkuvõttes tagab selline lähenemine tellijatele mugavama ja operatiivsema suhtlemise ning peaeesmärgina parima lahenduse.