• KOMPLEKSNE TEENUS

  Hoonete ja infrastruktuuri projekteerimine

 • Parimad lahendused

  projekteerimises

 • KOMPLEKSNE
  TELLIJA NÕUSTAMINE

  Lepingute administreerimisel ja
  omanikujärelvalvel

 • EHITUSJUHTIMINE

  Alternatiiv
  peatöövõtule

 • PIKAAJALINE KOGEMUS
  UURINGUTE TEOSTAMISEL

  Suur kogemus taotlemisel

Meie teenused

Hoonete projekteerimine

Meie projekteerimismeeskond projekteerib erinevaid hooneid alates eramajadest kuni kõrghooneteni. Koos partneritega tagame kõikide projektdokumentatsiooni osade kompleksuse eskiisist tööprojektini. Meeskond omab pikaajalist kogemust elu- ja ärihoonete projekteerimisel ja ehituslubade taotlemisel ning töövahenditeks on kaasaegsed tarkvaralahendused, nagu...

Loe lähemalt »

Keskkonnarajatised

Muljetavaldav kogemus vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveerajatiste projekteerimises. Torustike modelleerimine ja hüdraulilised arvutused koos kaasaegsete arvutiprogrammidega võimaldavad kiiresti jõuda parimate lahendusteni.

Loe lähemalt »

Teed ja tänavad

Tänavate, haljasalade ning muu avaliku ruumi projekteerimisel lähtume põhimõttest, et teekond oleks mugav, ohutu ja meeldiv. Oma töös oleme loovad, motiveeritud ja avatud. Meie poolt pakutavad lahendused on hästi teostatavad ja kvaliteetsed.

Loe lähemalt »

Elektrivõrgud ja side

Pakume kõikide elektripaigaldise osade – alajaamade, madal- ja kesk-pingeliinide, hoonete tugev- ja nõrk-voolupaigaldiste, automaatika-süsteemide ning valgustussüsteemide projekteerimist ning pakume tervik-lahendusi nii kinnistu kui terve linna mahus.

Loe lähemalt »

Kaugküte

Pakume kaugküttetorustike projekteerimist, rahastustaotluste koostamist ja investeeringuprojektide elluviimist. Meie kaugküttetorustike projekt sisaldab väga heal tasemel muude torustike ja teede-katendite lahendusi. Seotud teenuseks on kaugküttetorustike omanikujärelevalve.

Loe lähemalt »

Ehituskonstruktsioonid

Oleme omandanud oskused projekteerida erinevaid raudbetoon-elemente ja -konstruktsioone. Teame, kuidas hästi ja loetavalt valmistada tootejooniseid monteeritavatele betoonelementidele.

Loe lähemalt »

Omanikujärelevalve

Komplekssed teenused erinevate spetsialistide koostöös tehniliselt keerulistel objektidel ning asjatundlik konsulteerimine erinõudeid vajavatel objektidel on olnud meie pikaajaline suund.

Loe lähemalt »

Ehitusjuhtimine

Alati ei ole vaja peatöövõtjat – oskusliku tegutsemise korral on võimalk tugineda konsultandi teadmistele ja oskustele ning kokkuvõttes võib hoone kerkida odavamalt ja kvaliteetsemalt.

Loe lähemalt »

Rahastustaotlused ja uuringud

Pakume erinevate Euroopa Liidu tõukefondide reeglistikele vastavate rahastustaotluste koostamist koos vajalike alamdokumentidega, nagu teostatavusuuringud ja arengukavad.

Loe lähemalt »

Meie kogemused aitavad leida lahendusi

Head ja tublid inimesed on võimelised leidma lahendusi ja looma väärtusi, mida vajavad meie tellijad ja laiemalt kogu ühiskond.
Just sellised meie töötajad ongi – pöörduge nende poole ja nad aitavad Teid!

Aare Leis
Tegevjuht, OÜ Keskkonnaprojekt

Meie inimesed

Visioon

Reaalne elu on tervik, mis koosneb paljudest teemadest ja on loomulik, et ka ehitusvaldkonnas eksisteerivad kõrvuti mitmed allteemad, nagu näiteks vesi, kanalisatsioon, elekter, konstruktsioonid. Ei ole võimalik olla spetsialist igal alal, kuid igale alale on võimalik leida spetsialisti.

OÜ Keskkonnaprojekt pakub terviklikke lahendusi ja tegeleb tellija murega alustades ideest ja lõpetades tehnilise teostusega. Nii tagame tellijatele parima lahenduse ning mugavama ja operatiivsema suhtlemise.