Projekt: Pärnu sademevee strateegia aastani 2026

Pärnu on meil hea partner, kellega aeg-ajalt tülitseme ja siis jälle sõbruneme. Seekord valmimas suurem töö – Pärnu linna sademevee arendamise strateegia ja tegevuskava aastani 2026 koostamine. Tegevuskava eesmärk on luua terviklik sademevee käsitlus Pärnu linnas ja sellest lähtuvalt välja töötada põhimõtted ja keskkonda sobivad lahendused ning erinevate haldusalade, omanike ja arendajate vastutus, et oleks võimalikult vähem linnaelanikele ja linnale tekitatud kahjustusi.