• Parimad
    lahendused
    projekteerimises

Our services

Keskkonnarajatised

Muljetavaldav kogemus vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveerajatiste projekteerimises. Torustike modelleerimine ja hüdraulilised arvutused koos kaasaegsete arvutiprogrammidega võimaldavad kiiresti jõuda parimate lahendusteni.

Learn more »

Teed ja tänavad

Tänavate, haljasalade ning muu avaliku ruumi projekteerimisel lähtume põhimõttest, et teekond oleks mugav, ohutu ja meeldiv. Oma töös oleme loovad, motiveeritud ja avatud. Meie poolt pakutavad lahendused on hästi teostatavad ja kvaliteetsed.

Learn more »

Elektrivõrgud ja side

Pakume kõikide elektripaigaldise osade – alajaamade, madal- ja kesk-pingeliinide, hoonete tugev- ja nõrk-voolupaigaldiste, automaatika-süsteemide ning valgustussüsteemide projekteerimist ning pakume tervik-lahendusi nii kinnistu kui terve linna mahus.

Learn more »

Kaugküte

Pakume kaugküttetorustike projekteerimist, rahastustaotluste koostamist ja investeeringuprojektide elluviimist. Meie kaugküttetorustike projekt sisaldab väga heal tasemel muude torustike ja teede-katendite lahendusi. Seotud teenuseks on kaugküttetorustike omanikujärelevalve.

Learn more »

Ehituskonstruktsioonid

Oleme omandanud oskused projekteerida erinevaid raudbetoon-elemente ja -konstruktsioone. Teame, kuidas hästi ja loetavalt valmistada tootejooniseid monteeritavatele betoonelementidele.

Learn more »

Omanikujärelevalve

Komplekssed teenused erinevate spetsialistide koostöös tehniliselt keerulistel objektidel ning asjatundlik konsulteerimine erinõudeid vajavatel objektidel on olnud meie pikaajaline suund.

Learn more »

Ehitusjuhtimine

Alati ei ole vaja peatöövõtjat – oskusliku tegutsemise korral on võimalk tugineda konsultandi teadmistele ja oskustele ning kokkuvõttes võib hoone kerkida odavamalt ja kvaliteetsemalt.

Learn more »

Rahastustaotlused ja uuringud

Pakume erinevate Euroopa Liidu tõukefondide reeglistikele vastavate rahastustaotluste koostamist koos vajalike alamdokumentidega, nagu teostatavusuuringud ja arengukavad.

Learn more »