• Parimad
    lahendused
    projekteerimises

Meie teenused

photo_fidic

Omanikujärelevalve

Kompleksed teenused erinevate spetsialistide koostöös tehniliselt keerulistel objektidel ning asjatundlik konsulteerimine erinõudeid vajavatel objektidel on olnud meie pikaajaline suund.

Loe lähemalt »
photo_ehitus

Ehitusjuhtimine

Alati ei ole vaja peatöövõtjat – oskusliku tegutsemise korral on võimalk tugineda konsultandi teadmistele ja oskustele ning kokkuvõttes võib hoone kerkida odavamalt ja kvaliteetsemalt.

Loe lähemalt »
photo_teed

Teed ja tänavad

Tänavate, haljasalade ning muu avaliku ruumi projekteerimisel lähtume põhimõttest, et teekond oleks mugav, ohutu ja meeldiv. Oma töös oleme loovad, motiveeritud ja avatud. Meie poolt pakutavad lahendused on hästi teostatavad ja kvaliteetsed.

Loe lähemalt »
photo_water

Keskkonnarajatised

Muljetavaldav kogemus vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveerajatiste projekteerimises. Torustike modelleerimine ja hüdraulilised arvutused koos kaasaegsete arvutiprogrammidega võimaldavad kiiresti jõuda parimate lahendusteni.

Loe lähemalt »
161114-teenused-kaugkute

Kaugküte

Tuginedes oma teiste valdkondade oskustele sisaldab meie kaugküttetorustike projekt väga heal tasemel muude torustike ja ka teede-katendite lahendusi.

Loe lähemalt »
photo_elekter

Elektrivõrgud ja side

Koostame erinevaid projektlahendusi eskiislahendustest tööjoonisteni ning pakume terviklahendusi nii kinnistu kui terve linna mahus.

Loe lähemalt »
photo_rahastus

Rahastustaotlused ja uuringud

Pakume erinevate Euroopa Liidu tõukefondide reeglistikele vastavate rahastustaotluste koostamist koos vajalike alamdokumentidega, nagu teostatavusuuringud ja arengukavad.

Loe lähemalt »