• Parimad
    lahendused
    projekteerimises

Meie teenused

photo_fidic

Omanikujärelevalve, FIDIC Inseneri teenused

Kompleksed teenused erinevate spetsialistide koostöös tehniliselt keerulistel objektidel ning asjatundlik konsulteerimine erinõudeid vajavatel objektidel on olnud meie pikaajaline suund.

Loe lähemalt »
photo_ehitus

Ehitusjuhtimine, Kredex

Alati ei ole vaja peatöövõtjat – oskusliku tegutsemise korral on võimalk tugineda konsultandi teadmistele ja oskustele ning kokkuvõttes võib hoone kerkida odavamalt ja kvaliteetsemalt.

Loe lähemalt »
photo_teed

Teed, tänavad, haljasalad

Tänavate, haljasalade ning muu avaliku ruumi projekteerimisel lähtume põhimõttest, et teekond oleks mugav, ohutu ja meeldiv. Oma töös oleme loovad, motiveeritud ja avatud. Meie poolt pakutavad lahendused on hästi teostatavad ja kvaliteetsed.

Loe lähemalt »
photo_water

Keskkonnarajatised, torustikud, sademevesi

Muljetavaldav kogemus vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveerajatiste projekteerimises. Torustike modelleerimine ja hüdraulilised arvutused koos kaasaegsete arvutiprogrammidega võimaldavad kiiresti jõuda parimate lahendusteni.

Loe lähemalt »
161114-teenused-kaugkute

Kaugküte

Kaugküttetorustike projekteerimine, rahastustaotluste koostamine ja investeeringuprojektide elluviimine. Tuginedes oma teiste valdkondade oskustele sisaldab meie kaugküttetorustike projekt väga heal tasemel muude torustike ja ka teede-katendite lahendusi. Seotud teenuseks on kaugküttetorustike omanikujärelevalve. Kaugküttetorustikud on asulate infrastruktuuri osa...

Loe lähemalt »
photo_elekter

Elektrivõrgud, tänavavalgustus, side

Koduturul oleme üks suurimatest elektrivõrkude projekteerijatest, tõenduseks pikaajaline raamleping Elektrilevi OÜ poolt. Tänavavalgustuse projekteerimine LED-ide baasil, sisesüsteemid.

Loe lähemalt »
photo_rahastus

Rahastustaotlused, teostatavusuuringud, arengukavad, hangete korraldamine

Pakume erinevate Euroopa Liidu tõukefondide reeglistikele vastavate rahastustaotluste koostamist koos vajalike alamdokumentide, nagu teostatavusuuringud ja arengukavad, koostamisega. Teenuste hulka kuulub ka hangete korraldamine ning hankedokumentide koostamine.

Loe lähemalt »