Projekt: Kõrvalmaantee nr 11112 Lagedi-Jüri tee km remondi tehniline projekt

Tellija: Maanteeamet

Kõrvalmaantee nr 11112 Lagedi-Jüri tee remonditav teelõik km 0,0-4,7 paikneb Harju maakonnas Rae vallas. Töö eesmärgiks oli kõrvalmaantee nr 11112 Lagedi-Jüri tee km 0,0-4,7 remondi tehnilise projekti koostamine, mille alusel on võimalik lõigu liiklusohutuse taseme ja sõidumugavuse tõstmine, teelõigu katendi remont, sh bussipeatuste korrastamine, kõnnitee rajamine, kraavide korrastamine ning teemaa puhastamine külgnähtavuse tagamiseks. Projekteeritud tee pikkus on 4,7 km.