• Teede ja tänavate
    projekteerimine

Teenusest

Koostame erinevaid projektlahendusi eskiislahendustest tööjoonisteni ning pakume terviklahendusi nii kinnistu kui terve linna mahus. Meie tellijateks on arendajad arenduspiirkondade projekteerimiseks, eratellijad kinnistute projekteerimiseks ning suurettevõtted ja kohalikud omavalitsused piirkondade suuremahuliste projektide koostamiseks.

Meie võtmeteenused on:

  • teede ja tänavate projekteerimine (sh maanteed, kergliiklusteed, kvartalisisesed teed, juurdepääsuteed, sissesõidud, pargiteed)
  • ristmike ja ringristmike projekteerimine
  • parklate ja bussipeatuste projekteerimine
  • liikluskorralduse projekteerimine
  • freesikaartide koostamine
  • katendite projekteerimine
  • detailplaneeringute koostamine

Kontaktisik

VADIM
MAHKATS

valdkonnajuht
Mobiil: +372 5622 0985

vadim.mahkats@keskkonnaprojekt.ee

SAADA E-MAIL

Meie spetsialistid püüvad mõista maailma just niisugusena nagu ta on. Oleme oma eesmärgiks seadnud parima lahenduse leidmise ja sobitamise olemasolevasse keskkonda, aidates nii liiklejatel mugavamalt ja ohutumalt jõuda ühest punktist teise.

Veel kontakte

Tehtud tööd

Herne tn (Magasini tn – spordihall) rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine

Projekti eesmärgiks oli Herne tänavale kõnnitee rajamine, sõidutee katendi korrastamine, vee- ja kanalisatsiooni trasside rekonstrueerimine ning valgustuse rajamine.

Loe lähemalt »

Kohtla-Järve ristmike liikluse ümberkorraldamiseks lahenduse leidmine ja projekteerimine

Projekteerimise eesmärgiks oli ristmike Järveküla tee – Kalevi ja Kalevi – Olevi tänavate liikluse ümberkorraldamiseks lahenduse leidmine ja projekteerimine.

Loe lähemalt »

Kõrvalmaantee nr 11112 Lagedi-Jüri tee km remondi tehniline projekt

Töö eesmärgiks oli kõrvalmaantee nr 11112 Lagedi-Jüri tee km 0,0-4,7 remondi tehnilise projekti koostamine, mille alusel on võimalik lõigu liiklusohutuse taseme ja sõidumugavuse tõstmine.

Loe lähemalt »

Metsapargi kergliiklussõlme rajamise projekteerimine

Koostasime Kohtla-Järve linnas Metsapargi kergliiklussõlme ja roheala projekteerimistööd, sh kergliiklusteede võrgustik koos välisvalgustusega, vajalik teemärgistus ja –märgid ning inventar.

Loe lähemalt »

Riigimaantee nr 8 Tallinn-Paldiski (km 11,3) Tähetorni ristmiku põhiprojekt

Riigimaantee nr 8 Tallinn-Paldiski (km 11,3) Tähetorni ristmiku ümberehituse põhiprojekti koostamise tegi pingeliseks üheaegselt Tallinna linna ja Harku ning Saue vallaga kooskõlastamine ning kõigile sobiva lahenduse leidmine. Kõigil omad soovid ja tegemist siiski põhimaanteega, millel veel foorid ka küljes.

Loe lähemalt »

Tugimaantee 61 Vooreküla-Talvikese lõigu põhiprojekt

Ligikaudu kuuekilomeetrilise tugimaantee 61 Vooreküla – Talvikese lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine. Ehk mitte kõige keerulisem tehnilise lahenduse poolest, aga eripäraks kogu lõigu ulatuses 3D mudeli koostamine, sh kõik asfaldi- ja abikihid kaasaarvatud. Visualiseeritud samuti.

Loe lähemalt »

Vabaõhukooli tee (Kose tee – Rahvakooli tee) põhiprojekti koostamine

Projekti eesmärgiks oli kõnni- ja kergliiklusteede rajamine Vabaõhukooli tee äärde, olemasoleva sõidutee korrastamine, haljastuse kavandamisega, sademevee ärajuhtimise tagamine ning tänavavalgustuse rekonstrueerimine.

Loe lähemalt »

Võidujooksu tänavale bussipeatuste põhiprojekti koostamine

Projekti eesmärgiks oli bussipeatuste rajamine Võidujooksu tänavale ning nende sidumine olemasoleva teede võrguga.

Loe lähemalt »