Projekt: Põlva Ühisgümnaasiumi ehitustööde omanikujärelevalve teenus

Liginullenergia hoone olulisemaks teemaks on õhupidavus, mille tagamiseks on tarvis korralikult teipida.